Selskabsret – stiftelse af selskaber og virksomheder

Selskabsret – stiftelse af selskaber og virksomheder

Virum Torv Advokater tilbyder bred selskabsretlig rådgivning,

Det er vigtigt at vælge den virksomhedsform, der passer til din fremtidige virksomhedsdrift.
Ved stiftelse af selskab skal man indledningsvist tage stilling til om man skal vælge en virksomhedsform med begrænset ansvar eller en ”model” uden begrænset ansvar.

Virksomheder uden begrænset ansvar, er enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, som også kaldes personselskaber.
Kendetegnet ved netop disse to driftsformer er, at man som ejer hæfter direkte, personligt og ubegrænset.

For personligt drevne virksomheder gælder ikke noget lovkrav om, at der skal indskydes startkapital.

Virksomheder med begrænset ansvar. Her findes der som udgangspunkt to former for kapitalselskaber: anpartsselskabet (ApS) og aktieselskabet (A/S). Begge selskabsformer er kendetegnet ved, at man som udgangspunkt kun hæfter med den kapital, der er indskudt i selskabet. Kapitalkravet til anpartsselskaber er på kr. 40.000, til aktieselskaber kr. 400.00, hvoraf der som minimum skal foretages en delvis indbetaling på 1/4 svarende til kr. 100.000.
Hvis du har et iværksætterselskab skal du være opmærksom på de nye regler, som medfører at der ikke længere kan stiftes nye iværksætterselskaber og at eksisterende iværksætterselskaber senest den 15. april 2021 skal være omdannet til et almindeligt anpartsselskab.

Derudover kan man stifte et holdingselskab. Dette er ikke en selskabsform i sig selv, men udgøres af et driftsselskab (ApS eller A/S), der hovedsagligt har til formål at eje aktiver eller anparter i andre selskaber. Holdingstrukturen består således af et selskab, der står for den daglige drift, og et selskab (holdingselskabet), som ejer aktiver eller anparter i driftsselskabet.

Formålet med denne selskabsstruktur er, at man adskiller risikoen og værdierne fra hinanden, ligesom der kan være en række skattemæssige fordele, som vi naturligvis kan rådgive dig nærmere om.

I det hele taget er skatteforholdene forskellige alt afhængig af, hvilken selskabsform man vælger, og kan forekomme  ganske kompliceret, hvorfor det kan være en god idé at blive rådgivet af en advokat om, hvilket struktur der vil være mest skattemæssig gunstig for dig og din virksomhed.

Virum Torv Advokater tilbyder:

Vores advokater har mange års erfaring med stiftelse af selskaber og generel rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed.
Derudover udarbejder vi ejeraftaler, vedtægter, forretningsordener samt andre selskabsretlige dokumenter til faste priser.
Vi har også stor erfaring i rådgivning i forbindelse med salg af virksomhed samt gennemførelse af generationsskifte, hvor der kan være en del faldgruber, der skal iagttages.