Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter handler om, hvem der skal passe på dig og dine værdier, hvis du ikke selv kan. Tager du ikke ikke stilling til, hvad der skal ske, hvis du en dag kommer i en situation, hvor du ikke selv er i stand til at varetage dine egne økonomiske interesser, måske på grund af en ulykke, demens eller andet, vil der ikke være nogle, der kan ”handle” på dine vegne.

Vi tilbyder at

  • Rådgive om muligheden for at give fuldmagt både for økonomi og personlige forhold
  • Muligheden for at indsætte substitutter
  • Hvordan du opretter en fremtidsfuldmagt
  • Hvornår og hvordan en fremtidsfuldmagt bliver aktiv