Hestesager

Har du en tvist vedrørende din hest er det vigtigt, at du henvender dig til en specialiseret advokat. Den advokat, der skal repræsentere dig i sagen skal fra starten af stille de rigtige spørgsmål, og det kræver, at den pågældende har personlig erfaring med den særlige verden, som hesteverden er.
Foruden ovenstående kompetencer kræver denne slags sager en særlig finføling, da klienter ofte også har følelser indblandet i sagerne. Dette blandet med den økonomiske side af sagen, som især i hesteverden kan være ganske betragtelig, kan føre til at sagerne går i en hårdknude, hvor det kan være svært selv at komme videre.

Vi kan rådgive dig om:

  • Kontrakter og generel rådgivning i forbindelse med køb og salg af heste
  • Tvistsager vedrørende heste
  • Juridisk assistance i forbindelse med opstaldning
  • Udarbejdelse af kontrakter i forbindelse med opstaldning/kommission/samarbejde etc.