Salg af ejendom (selvsalg) og familiehandler

Vi kan tillige være dig behjælpelig med at udarbejde en købsaftale, hvis du allerede selv har fundet en køber til din ejendom, og du vil undgå at betale et dyrt ejendomsmæglersalær. Udover at udarbejde købsaftalen, sørger vi tillige for at indhente de diverse nødvendige dokumenter, som køber eller dennes advokat vil efterspørge. Vi varetager naturligvis også den løbende dialog med køberen eller købers advokat og jeres respektive banker.

Det samme gælder, såfremt du ønsker at overdrage din ejendom til et familiemedlem. Der kan både være tale om familie-sommerhuset, forældrekøbslejligheden eller en almindelig fast ejendom.

Vi er særligt opmærksomme på at udforme købsaftalen således at du dækkes bedst muligt ind i forhold til eventuelle fremtidige krav fra købers side.

Virum Torv Advokater tilbyder at: :

  • Udarbejdelse af købsaftale
  • Indhentelse af dokumenter vedr. ejendommen
  • Ved familiehandler rådgiver vi om fastsættelse af købsprisen og skatteforhold
  • Varetagelse af al dialog med købers rådgiver samt de respektive banker
  • Gennemgang af skøde samt refusionsopgørelse