Honoraroplysninger

Honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges honoraret moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler. 

I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler. 

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Faste priser, inklusive moms pr. 20/9 2022:

 

Hus, ejerlejlighed og sommerhus

9.900,-

Forældrekøb, inkl. lejekontrakt

11.800,-

Andelsbolig

7.500.-

Projektkøb

9.900,-

Entreprisekontrakt - uden grund

Entreprisekontrakt og køb af grund

9.500,-

18.000

Ejendomshandel erhverv
Særskilt pris
Købsaftale familiehandel

8.500,-

Købsaftale (selvsalg)

13.800,- (+ gebyrer til indhentelse af dokumenter)

Lejekontrakt standard

2.800,-

Samejekonkrakt - ugifte samlevende

Samejekontrakt - ideel anpart

Samejekontrakt - sommerhus

5.500,-

12.000,-

6.500,-

Forhøjelse af sikkerhed (sælger)

3.000,-

Tinglysning af bodeling, skifteretsattest mv

3.000,-

Mortifikation

8.000,-

Gældsbrev

2.900,-

Fremtidsfuldmagt (1)

Fremtidsfuldmagt (2)

3.600,-

5.000,-

Testamente

4.950,-

Ægtepagt

4.950,-

Mangler ved fast ejendom, indtil evt. retssag

10.000,- - 15.000,-

Stiftelse af selskab

Stiftelse af holdingselskab og driftsselskab

6.000,- + moms

9.000,- + moms

Ejeraftale (standard)

8.000 - 10.000,- + moms

Timepris advokat

Timepris advokatfuldmægtig

Timepris sagsbehandler

3.000,-

2.300,-

1.700,-

Bankforbindelse

Klientkonto i Nykredit Bank,

Reg.nr. 5490 Konto nr. 0933064