Mangler ved fast ejendom

Desværre kan man komme ud for som køber af fast ejendom, at der viser sig at være mangler eller fejl af væsentlig karakter, der er ikke er blevet givet information om i købsprocessen. 

Oplever du det, anbefaler vi hos Virum Torv Advokater, at du har en rådgiver til at vejlede og hjælpe dig. Det gælder både, hvis du har tegnet en ejerskifteforsikring, og hvis du ikke har. 

Du kan læse mere om mangler ved fast ejendom her på siden, og kan vi på nogen måde hjælpe, er du velkommen til at ringe til os på telefonnummer 45 85 64 02

Med og uden ejerskifteforsikring

→ Når du har tegnet ejerskifteforsikring: Med en ejerskifteforsikring er første skridt at vurdere, hvem der er ansvarlig for manglerne. Det kan både være sælgeren, der er ansvarlig, eller det kan vurderes, at det er din ejerskifteforsikring eller den byggesagkyndige, der skal dække dem.

Når man holder sælgeren af ejendommen ansvarlig, er det, når denne med overlæg har holdt fejl og mangler skjult for køberen eller har udført ulovlige byggeinstallationer i boligen. 

Alle andre typer mangler ved fast ejendom, der ikke falder under sælgers ansvar, skal man som den nye ejer søge om dækning hos ved enten ejerskifteforsikringen eller den byggesagkyndige. Dækningen af mangler fordeles efter manglernes art.

→ Når du ikke har tegnet ejerskifteforsikring: Uden en ejerskifteforsikring kan sælgeren af boligen gøres erstatningsansvarlig for mangler, denne kendte til, burde have kendt til, eller hvis der er givet garantier om boligens stand eller andre forhold. 

Hvis der er mangler ved ejendommen, som resulterer i en lavere værdi, end hvad den er solgt til, kan der gives et tilsvarende afslag i købsprisen. Det kræver dog, at en mangel udgør (minimum) 3-5 procent af ejendommens værdi, hvis er tilsvarende afslag i prisen skal komme på tale. 

Advokatbistand i forbindelse med mangler ved fast ejendom

Det kan være en stor mundfuld at køre en sag om mangler ved fast ejendom selv. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat specialiseret i boligkøb undervejs for det bedst mulige udfald.

Virum Torv Advokater kan hjælpe med:

  • At gennemgå din sag og konkretisering af manglen. 
  • Bevissikring med hjælp fra en byggesagkyndig.
  • At bistå dig med at få afholdt en syn-og skønsforretning, også i forbindelse med retssager.
  • En kortlægning af, om det fra et procesøkonomisk perspektiv kan betale sig at forfølge kravet.
  • At kontakte sælger eller dennes rådgiver for at finde en løsning.
  • At hjælpe med at søge eventuel retshjælpsforsikring om dækning til vores bistand.
  • At føre en retssag, hvis det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende løsning med sælger af ejendommen. 

Hvad koster det?

Hos Virum Torv Advokater kan vi tilbyde at udføre de indledende skridt, dvs. gennemgang af sagen før anlæggelse af evt. retssag, evt. søge retshjælpsdækning samt første kontakter med sælger i forbindelse med mangler ved køb af fast ejendom for kr. 12-17.000,- inklusiv moms.

Derefter afregnes sagen som udgangspunkt med sædvanlige timepris. Hvis der opnås retshjælpsdækning kan forsikringen dække de fleste udgifter ved selve retssagen. 

Har du spørgsmål til pris eller hvordan, vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at ringe på telefon 45 85 64 02. Den første samtale er altid gratis og uforpligtende.