Ophavsret, varemærkeret, domænenavnsret

Ophavsret:

Ophavsretsloven beskytter litterære samt kunstneriske værker, hvis de har ”værkshøjde”, som det hedder inden for den juridiske verden. Beskyttelsen gælder allerede fra frembringelsen af værket, og kræver ikke en registrering i et specifikt register for at gælde. Ophavsretten beskytter litterære værker, edb-programmer, musikværker, møbler, brugskunst mv.

Ophavsmanden har altså en eneret til at disponere over værket og dermed også en eneret til at ændre værket eller blot fremstille eksemplarer af det til yderligere distribution.

Ophavsretten varer hele ophavsmandens livstid og indtil der er forløbet 70 år efter hans død. I visse tilfælde er beskyttelsestiden dog kortere, hvilket eksempelvis er tilfældet for udøvende kunstnere.

Såfremt en kunstner eller en forfatters værk er blevet krænket ved at værket er plagieret eller fordi værket er delt eller kopieret uden ophavsmandens samtykke, kan Virum Torv advokater hjælpe dig med at forfølge dit krav om vederlag samt eventuel erstatning og godtgørelse, således at misbrug af dit værk ikke fortsætter.


Varemærkeret

Et varemærke er et særligt navn eller kendetegn, der gør, at dine kunder kan genkende din virksomhed. Dermed adskiller et varemærke din virksomhed fra dine konkurrenter.

Et registreret varemærke kan enten være et selskabsnavn, logo, slogan eller ”ordmærker”. Varemærket beskytter dig mod varemærkekrænkelse.

Patent- og Varemærkestyrelsen lægger ved deres afgørelse særlig vægt på, om varemærket har særpræg, og at det ikke er beskrivende i forhold til de produkter og tjenesteydelser, det skal bruges til at markedsføre. Det ønskede mærke undersøges helt præcist for særpræg. Virum Torv advokater bistår dig med registrering af dit varemærke – så den gælder i Danmark, EU samt i USA.

Såfremt, du er udsat for, at en konkurrent har et forretningskendetegn/varemærker, der ligner dit, kan der måske være tale om en varemærkekrænkelse. Hvis dit varemærke er beskyttet enten ved registrering eller ibrugtagning, kan vi bistå dig og rette henvendelse til den krænkende konkurrent med henblik på at stoppe brugen af det forvekselige varemærke. I længden, kan

Domænenavnsret:

Et domænenavn er en virksomheds kendetegn på internettet. Domænenavnet er en vigtig del af virksomhedens markedsføring, da domænenavnet både er virksomhedens ansigt udadtil og brugernes kontakt foranlediges ofte igennem hjemmesiden.

Domænenavnet kan indeholde virksomhedens navn, varemærker, produktnavne mv. Ved at registrere sådanne navne som domænenavne forhindrer man andre i at anvende dem.

Beskyttelsen sker ved, at registrere domænenavnen via en registrator, som er godkendt af DK Hostmaster. På DK Hostmasters hjemmeside kan det endvidere hurtigt tjekkes, om det ønskede mærkenavn allerede er ”optaget”.