Gældsbreve

Særlig i familierelationer, men ikke kun, kan der være behov for at yde et lån mod at få et gældsbrev til sikkerhed. Når der ikke stilles pant til sikkerhed for gælden, oprettes der typisk et såkaldt anfordringsgældsbrev.

Til tilbyder at

  • Rådgive om hvornår et gældsbrev er relevant
  • Udarbejde gældsbrev således at SKAT accepterer disse
  • Rådgive om hvordan et gældsbrev kan indfries
  • Rådgive om hvad der sker med gældsbrev ved død

Vi kan bistå dig ved køb af flere ejendomstyper:Vi sørger for:

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens dokumenter, som vi giver tid en grundig tilbagemelding på, samt kommer med anbefalinger til dig.
  • Vi sørger for tinglysning af skøde på ejendommen samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.
  • Vi tager den løbende dialog med mægler og din bank og holder dig løbende orienteret herom, så du føler dig tryg gennem hele processen.

Det er en stor beslutning at købe en ny bolig. Det er en af de større økonomiske beslutninger, man tager i løbet af livet. Derfor er det vigtigt, at man ved, at man ikke køber ”katten i sækken”.