Stiftelse af selskab

Når du vil stifte et selskab, er det vigtigt, at du vælger den rigtige form for selskab. Er I flere om at stifte et selskab sammen, er der samtidig flere ting, der er vigtige, at I får drøftet.

Hos Virum Torv Advokater kan vi hjælpe dig med professionel rådgivning til stiftelse af dit selskab.

stiftelse af selskab

Valg af form ved stiftelse af selskab

Hvis du overvejer at starte en virksomhed, skal du vælge, om det skal være en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab. Afhængig af hvilken virksomhed du ønsker at starte, herunder omkring størrelsen, aktiviteten i virksomheden mv. skal du vælge virksomhedens form.

En enkeltmandsvirksomhed er let at starte, du skal blot ansøge om et cvr.nr. og regnskab for virksomheden sker i forbindelse med udarbejdelsen af din selvangivelse, som en udvidet selvangivelse. Til gengæld hæfter du personligt i forhold til selskabets kreditorer.

Et selskab er også let at stifte – det kan som udgangspunkt ske fra dag til dag. Fordelen ved at drive virksomhed i selskabsform er, at der er begrænset hæftelse, og at du derfor ikke hæfter personligt i forhold til selskabets kreditorer, men alene hæfter med dit indskud i selskabet. Kreditorer kan rette deres krav mod selskabet, men som udgangspunkt ikke mod dig personligt.

Et anpartsselskab (ApS) skal have en selskabskapital på min. 40.000 kr. Dvs. at du skal have min. 40.000 kr. kontant eller kunne indskyde værdier for min. 40.000,- kr. i det øjeblik du stifter selskabet. 
Et anpartsselskab er et såkaldt kapitalselskab, som har én eller flere ejere.

Man ejer enten hele selskabet eller andele af selskabet. Som ejer (anpartshaver) hæfter man
ikke personligt for selskabets aktiviteter men kun med det beløv, man har skudt ind i selskabet.
Et anpartsselskab er den mest almindelige type for selskab.

For at stifte et aktieselskab A/S skal du som minimum have 125.000 kr. kontant. Et aktieselskab er et såkaldt kapitalselskab som har én eller flere ejere. Man ejer enten hele selskabet eller andele af selskabet.

Som ejer (aktionær) hæfter man ikke personligt for selskabets aktiviteter men kun med det beløb man har skudt ind i selskabet. Selskabskapitalen i et A/S skal min. udgøre 500.000 kr., heraf skal min 25% eller 125.000 kr. være indbetalt kontant.


Et selskab er forpligtet til at udarbejde og indsende regnskab til Erhvervsstyrelsen. Afhængig af selskabets størrelse, har selskabet mulighed for at fravælge revisionspligt.

Du kan opleve at banken, hvis du skal låne kapital til at stifte et selskab, vil kræve, at du personligt kautionerer for lånet. I det tilfælde hæfter du personligt i forhold til banken for lånet, men selskabet er stadig et selskab med begrænset hæftelse, således at du ikke hæfter i forhold til selskabets kreditorer.

Få hjælp til oprettelsen

Hvis du ønsker vores bistand til stiftelse af selskab så send os endelig en besked til virum@virumtorvadvokater.dk eller skriv til os i kontaktformularen.

Herefter vil vi kontakte dig omkring oprettelse af selskabet.

Vi anbefaler at du i forbindelse med stiftelse af et selskab, tager en personlig drøftelse med os, enten ved et personligt møde eller som telefonmøde, hvor spørgsmål kan afklares.

På denne måde sikrer du, at du får stiftet selskabet korrekt fra starten, og at du ved, hvilke regler der gælder for selskabet og for dig.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os og få rådgivning i forbindelse med dine overvejelser omkring opstart af virksomhed på tlf.  45 85 64 02 .

Du kan også sende os en uforpligtende besked i kontaktformularen.

 

Hvordan stifter jeg et selskab?

 

Ved stiftelse af et selskab er der disse trin:

  • Udarbejdelse af stiftelsesdokument (se nedenfor) inkl. vedtægter for selskabet og ejerbog
  • Indbetaling af selskabskapital til kontorets klientkonto, eller udarbejdelse af vurderingsberetning fra revisor såfremt der indskydes andre værdier
  • Anmeldelse af selskabet til Erhvervsstyrelsen, herunder betaling af gebyr kr. 670,-
  • Registrering af selskabet fra Erhvervsstyrelsen (Cvr.nr.)
  • Evt. anmeldelse af pligter (moms, ansatte mv.)

 

Hvad er kravene til stiftere af selskaber?

  • Et kapitalselskab kan oprettes af én eller flere stiftere
  • Stifteren kan både være en fysisk person og et selskab
  • Hvis stifteren er en fysisk person, skal man være myndig
  • Hvis stifteren er et selskab, skal selskabet være stiftet, det må altså ikke være under stiftelse.

Hvis I er flere der starter virksomhed sammen

Hvis I er flere der vil starte en virksomhed sammen, skal dette ske i selskabsform, typisk som et anpartsselskab (ApS). Det er vigtigt, at I drøfter og er enige om en række forhold i selskabet. Vi anbefaler, at I udarbejder en ejeraftale, hvor I som ejere, aftaler en række forhold for selskabet og for jeres ejerskab, f.eks. hvor meget I hver især skal arbejde i selskabet, om I må arbejde for andre, om I har forkøbsret til anparter og til hvilken kurs, samt om der skal være konkurrenceklausul mv.

Det er vigtigt, at I drøfter disse forhold samtidig med, at I stifter virksomheden, så I afstemmer jeres forventninger.

Kontakt os gerne omkring udarbejdelse af ejeraftale.