Skilsmisse og bodeling

Separation, skilsmisse, bodeling og samværsordninger. Ønsker I at blive separeret eller skilt, er der mange praktiske ting, der skal tages stilling til i en i forvejen svær situation. 

Har I børn sammen, er noget af det vigtigste at få afklaret, hvad der skal ske omkring børnenes bopæl, samvær, børnebidrag og flere andre ting. Derudover skal der også ske en bodeling af jeres hjem og ejendele. 

Det kan både være svært og følsomt at gennemgå en skilsmisse, og særligt hvis der er børn involveret. Derfor kan en uvildig rådgiver tages med på råd og hjælpe med både overblik, de svære beslutninger og skabe rammerne for en saglig dialog. 

Hos Virum Torv Advokater har vi mange års erfaring med at hjælpe par med at gennemføre både separation, skilsmisse, bodeling og samvær. 

Læs mere om skilsmisse, separation og bodeling længere nede på siden eller kontakt os på telefon 45 85 64 02 og hør, hvordan vi kan hjælpe i jeres situation. 

Kontakt

Kontakt nu

Er separation og skilsmisse det samme?

Separation og skilsmisse er ikke det samme. Ofte går en separation forud for en skilsmisse som en slags “prøveperiode”, hvor man mulighed for at finde ud af, om det er det rigtige. Nogle vælger at genoptage ægteskabet, og andre vælger at blive skilt. Hvis I er separeret og flytter sammen bortfalder separationen automatisk.

Er I ikke enige om en skilsmisse, kan den ene part godt søge om separation. Hvis I derimod er enige om at blive skilt, er det muligt at søge om direkte skilsmisse. Så springer man separationen helt over og går direkte hver til sit. 

Ønsker man en direkte skilsmisse - også kaldt lynskilsmisse, men har fælles børn under 18 år, er der dog krav om en refleksionsperiode på tre måneder, og at begge parter gennemfører et digitalt forløb om at samarbejde efter en skilsmisse. Derudover skal man også bekræfte sin ansøgning om skilsmisse inden fire måneder. 

Når man bliver separeret, ophæves næsten alle de regler, der gælder for ægtepar - dog uden, at selve ægteskabet bliver ophævet. I vil eksempelvis ikke længere arve hinanden, men I kan heller ikke blive gift igen, før en skilsmisse er gået igennem. 

Sådan søger man separation og skilsmisse

I forbindelse med både separation og skilsmisse anbefaler vi hos Virum Torv Advokater, at I først rådfører jer med en advokat, inden ansøgningen sendes afsted. På den måde sikrer I jer selv bedst muligt - og undgår eksempelvis at fraskrive den ene part muligheden for ægtefællebidrag. 

Separation: En ansøgning om separation kan indsendes via Familieretshusets hjemmeside eller på borger.dk. Hvis ikke I er enige om en separation (eller skilsmisse), har den ene part ret til og mulighed for at få hjælp fra Familieretshuset til forhandling af vilkår for separationen/skilsmisse, bodeling og samvær med fælles børn. 

Selvom Familieretshuset vil forsøge at hjælpe med at mægle i uenighederne, kan det være rart at have en advokat med til den type forhandlinger. Hvis I når til enighed om en løsning, vil Familieretshuset udstede den bevilling, der skal gøre separation (og eventuelt skilsmisse) mulig.

Har I ikke haft brug for mægling undervejs, men ønsker at blive skilt efter at have været separeret, skal man huske at søge skilsmissen gennem Familieretshuset. Det sker nemlig ikke automatisk. 

Direkte skilsmisse/lynskilsmisse: En direkte skilsmisse tager ikke ret lang tid og sker på borger.dk med NemID og en digital underskrift for begge parter. 

Skilsmisse med mindreårige børn: Det er ikke muligt at gennemføre en direkte skilsmisse/lynskilsmisse, hvis man sammen har mindreårige børn. Her er en betænkningstid på tre måneder samt gennemførelse af et digitalt kursus om at samarbejde efter skilsmissen. Ansøgningen om skilsmisse skal bekræftes efter senest fire måneder.

Bodeling

At blive separeret eller skilt er en følelsesmæssig svær situation, og samtidig skal man også tage stilling til deling af de fælles ting, man ejer. Det er ofte en uoverskuelig proces, fordi der er mange forhold, begge parter skal forholde sig til: ophørsdag, skatteforhold og fordeling af indbo.

Hvis I er uenige om bodelingen, er det en god idé, hvis I får hver jeres advokat til at repræsentere jer i håb om at finde en løsning, uden at sagen ender i retten. Hvis det er umuligt at gennemføre en bodeling, kan jeres sag indbringe for skifteretten, og der vil her blive taget stilling til fordelingen af jeres fælles ejendele og aktiver.

Det er en god idé at tage stilling til bodeling, mens det går godt i ægteskabet, eksempelvis i forbindelse med vielsen. Det kan, når man er allermest lykkelig, synes unødvendigt, men en simpel skriftlig aftale (en såkaldt bodelingsoverenskomst), kan forebygge mange konflikter senere hen. Særligt når det gælder fordeling af økonomi, er det godt at have den slags aftaler på skrift. 

En bodelingsoverenskomst opgøres med det, I ejer på skæringsdagen. I kan selv fastsætte skæringsdagen, men hvis I ikke er enige om denne, er skæringsdagen lig med  ophørsdagen. Ophørsdagen er den dag, Familieretshuset modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. Selve bodelingen er en opgørelse over, hvad I ejer hver især og hvad I har købt sammen. Det kan eksempelvis være fast ejendom, bil, værdipapirer og indbo.

Jeres private bodele bliver hver især opgjort og fratrukket eventuel gæld. Negativ formue skal ikke deles, men er bodelen positiv, skal dette deles mellem jer. Alt, der er købt i fællesskab deles ligeligt mellem jer, ligesom at fælles gæld også skal.

Samvær og forældremyndighed

I forbindelse med en separation eller skilsmisse, er udgangspunktet, at forældrene får fælles forældremyndighed over fælles børn under 18 år. Det er dog ikke altid, at det er sådan, det ender med at være, og der kan være flere årsager til, at kun den ene forælder får forældremyndigheden. 

Når man har fælles forældremyndighed, får børnene automatisk de første tre måneder delt bopæl - det vil sige bopæl hos begge forældre. Det er muligt at fastholde den delte bopæl efter de første tre måneder, hvis I er enige om dette, og ellers skal der tages stilling til, hvor børnene skal have fast bopæl fremover. Den forælder, hvor børnene har bopæl, bliver bopælsforælder, hvor den anden bliver samværsforælder. 

Samvær med børnene skal også aftales mellem forældrene - hvor mange dage, de bor hvert sted og/eller forældrenes ret til samvær. En ligeligt fordelt ordning kaldes også for en 7/7-ordning, hvor børnene skiftes til at være en uge hvert sted. Er børnene hos den ene forælder hver anden weekend, kaldes de også for en 10/4-ordning. 

I de tilfælde, hvor det ikke lykkes forældrene at blive enige om en samværsordning for børnene, kan Familieretshuset træffe en afgørelse i stedet - en såkaldt samværsresolution. 

Forældremyndighed og samvær er oftest et af de punkter, der er sværest at nå til enighed om i forbindelse med en skilsmisse. Hvis man senere skal ændre en samværsaftale, kræver det, at der er ændrede forhold, og derfor er det ikke altid er let at ændre en aftale der er indgået mellem parterne.

Derudover skal det afklares, hvor børnene skal gå i skole, fritidsaktiviteter, om der skal betales børnebidrag - og hvor meget - samt hvilke muligheder, man som enlig forælder har for offentlige ydelser.

Det er en stor mundfuld, og derfor er det en rigtig god idé at rådføre sig med en advokat først. 

Hvad koster en separation eller skilsmisse?

Når I søger om seperation eller skilsmisse på borger.dk, skal der betales et gebyr på 650 kroner. Ved vilkårsforhandling er der desuden også et gebyr på 1.630 kroner. De to beløb skal ikke betales til Virum Torv Advokater.

Har du brug for sparring, advokatbistand eller bare et godt råd i forbindelse med separation, skilsmisse, bodeling, samvær eller forældremyndighed, er vi et team af erfarne advokater hos Virum Torv Advokater, som er klar til at hjælpe. Du finder vores honorartabel her. 

Ring til os på: 45 85 64 02 - første samtale er altid gratis og uforpligtende hos os.