Retssager

Hvis du kommer ud for en tvist som fører til en retssag, kan vi rådgive og bistå dig både før sagsanlæg, i forligsforhandling samt med førelse af selve retssagen.

Vi tilbyder at:

  • Udarbejder de nødvendige processkrifter
  • Deltager på syns- og skønsforretninger
  • Deltager i eventuel retsmægling
  • Repræsenterer dig ved forberedende retsmøder samt i hovedforhandlingen i retten
  • Forhandler forlig på plads for dig
  • Rådgiver dig om mulighed for anke, såfremt byrettens udfald går dig imod.

Vi kan også hjælpe med at søge om retshjælpsdækning og/eller fri proces for dig