Kontrakter

Som virksomhed indgår du et hav af forskellige kontrakter. Det kan være leverandøraftaler, købsaftaler, aftaler om levering af en ydelse eller et produkt, stiftelse af selskaber, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, AB92/AB18-kontrakter mv.

Det er utrolig vigtigt, at kontraktens vilkår er de rigtige. Så længe det går godt med din kontraktspart, er der sjældent behov for at gennemgå kontrakten, men når det først går galt, så bliver det tydeligt, at der er helt afgørende, hvorledes kontrakten er blevet formuleret.

Vi hjælper dig enten med at udfærdige kontrakten eller gennemgå et kontraktsudkast, således at vi sikrer, at dine interesser bliver varetaget ved udformningen af kontrakten.