Inkasso

Virum Torv Advokater kan bistå både erhvervsdrivende og private med at få inddrevet økonomiske krav baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler.

Vi gennemfører retssager til brug for inkassosagers behandling i fogedretten. 

Vores advokater har stor erfaring i gennemførelse af tvangsauktioner samt i inkassationen i fogedretten ved udlæg i debitors faste ejendom.