Dødsbobehandling

Der er mange praktiske ting du skal tage dig af, når du mister én du har kær. Udover, at du også skal håndtere din sorg. Virum Torv Advokater har mange års erfaring med behandling af dødsboer.

Som arving kan det være svært at overskue de mange former for dødsbobehandling, du skal vælge imellem. Her kan Virum Torv Advokater hjælpe dig. Vi bistår dig med at finde den bedst mulige måde at afvikle og behandle dødsboet på.

Virum Torv Advokater hjælper dig med at sælge aktiverne i boet og betale de løbende regninger og til sidst få delt arven mellem arvingerne.

Advokatsalæret dækkes ofte af dødsboets midler, så du ikke selv skal til at hive penge op af lommen.

Kontakt os helt uforpligtende i kontaktformularen eller ring til os på tlf. 45 85 64 02  .

dødsbobehandling

Virum Torv Advokater tilbyder:

  • Et indledende møde
  • Rekvirering af skifteretsattest og skiftefuldmagter med henblik på udlevering af boet fra skifteretten.
  • Indrykning af proklama i Statstidende
  • Oprettelse af særskilt bokonto til boets indeståender.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus (oversigt over aktiver og passiver pr. dødsdagen), der skal godkendes af skifteretten.
  • Betaling af dødsboskat, såfremt boet er skattepligtigt, herunder udarbejdelse af selvangivelse.
  • Fordringsprøvelse (berettigelsen af kreditorernes krav gennemgås og efterprøves)
  • Salg af boets aktiver, det kan være fast ejendom, bil, løsøre, værdipapirer mv.
  • Udarbejdelse af boopgørelse. Boopgørelsen er den endelige opgørelse af boets aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter i boperioden. Denne skal godkendes af såvel skifteretten som af SKAT.

Priser

Før vi opretter sagen hos os, oplyser vi dig om salærets størrelse, så det ikke kommer bag på dig, når boet skal sluttes. Advokatomkostningerne medtager vi i bopgørelsen og den fratrækkes derfor heri, før boafgiften beregnes. Arvingerne skal derfor ikke selv have penge op af lommen.

Prisen afhænger af hvor mange aktiver, der er i boet (ejendomme, værdipapirer mv.) samt antallet arvinger.

→ Læs med om de forskellige skifteformer og kontakt os i kontaktformularen længere nede på siden.

Hvilke andre praktiske ting skal du have styr på ved dødsfald?

• Dødsanmeldelsen ved dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden, kan du som noget af det første kontakte en bedemand. En bedemand kan hjælpe dig med meget af det praktiske ift. både begravelsen og dødsanmeldelsen.

Du skal senest to hverdage efter dødsfaldet indsende dødsanmeldelsen til kirkekontoret i den afdødes sogn. Dette skal gøres, ligegyldigt om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Det er den afdødes tætteste pårørende, der skal underskrive anmeldelsen.

Du behøver ikke hjælp fra en bedemand til dette, men mange vælger at gøre det for at lette byrden af de praktiske opgaver.

Læs mere om alt dét en bedemand kan hjælpe med på de danske bedemænds hjemmeside.

• Spærring af afdødes konti ved dødsbobehandling

Banken vil helt automatisk spærre den afdødes konti efter dødsfaldet.

Har du som ægtefælle en fælleskonto med den afdøde, vil denne også blive spærret Indtil skifteretten har behandlet dødsboet. Dette kan tage et par uger.

Din bank plejer som udgangspunkt at kontakte dig indenfor 7 hverdage efter dødsfaldet for at aftale nærmere om de eventuelle fælleskonti.

Du kan læse mere om dette på din banks hjemmeside.

• BEHANDLING AF AFDØDES VÆRDIER OG BOLIG

Banken vil helt automatisk spærre den afdødes konti efter dødsfaldet.

Har du som ægtefælle en fælleskonto med den afdøde, vil denne også blive spærret Indtil skifteretten har behandlet dødsboet. Dette kan tage et par uger.

Din bank plejer som udgangspunkt at kontakte dig indenfor 7 hverdage efter dødsfaldet for at aftale nærmere om de eventuelle fælleskonti.

Du kan læse mere om dette på din banks hjemmeside.

• Arvinger

Når en person dør, skal det afklares, hvem der er den afdødes arvinger.

Det er arveloven, der afgør, hvem der er arving, og derefter supplerer testamentet.

Læs mere om de forskellige type arvinger, og hvordan arveretten fungerer.

Skifteformer ved dødsbobehandling

Privat skifte:

Denne skifteform kan kun vælges, såfremt der er enighed blandt arvingerne om, hvordan boet skal deles. Hvis arvingerne ikke kan nå til enighed, er man nødsaget til at ændre skifteform; til bobestyrerbo. I denne situation er det advokaten, der træffe de endelige beslutninger, hvorom der er uenighed.

Boet skal afsluttes senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Bobestyrerbo:

Denne skifteform vælges, såfremt arvingerne ikke kan blive enige om fordeling af arven eller andre dispositioner i boet. Denne skifteform vælges tillige, hvis afdøde i sit testamente har udpeget en bestemt advokat/bobestyrer til forestå bebehandlingen.

Bobestyreren skal træffe de mest gunstige beslutninger for boets arvinger og samtidig påse at de mange frister bliver overholdt, samt at boets løbende udgifter betales til tiden. 

Et bobestyrerbo skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

Andre skifteformer

Vi har også erfaringer med de følgende mere simple skifteformer:

BOUDLÆG:

Såfremt afdødes bo ikke overstiger mere end 45.000,00 kr. (2019) (efter begravelsesudgifter er fratrukket)kan boet udlægges direkte til de nærmeste arvinger. Man hæfter i den situation ikke for afdødes gæld, men er til gengæld forpligtet til at afholde begravelsesomkostningerne.

ÆGTEFÆLLEUDLÆG:

 Såfremt fællesboet ikke overstiger 768.000,00 kr. (2019), kan boet udlægges til den længstlevende ægtefælle.

Man skal dog gøre sig klart, at den længstlevende hæfter for afdødes gæld. Hvis boet viser sig at være insolvent, kan længstlevende ægtefælle under visse omstændigheder ændre skifteformen for at undgå at hæfte for gælden.

Afgifter samt dødsbobeskatning

Retsafgift:

Der skal betales en retsafgift på 2.500 kr. til skifteretten. Såfremt boet er over 1 mill. kr., skal der betales en yderligere afgift på 6.500,00 kr. til skifteretten.

Boafgift:

Den længstlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift, men det er tilfældet for alle andre arvinger. Boafgiften skal beregnes efter der er fratrukket et bundfradrag, og det udgør 15% af arven. Søskende skal betale tillægsboafgift på 25% af arven.

Dødsbobeskatning:

Hvis boets nettoformue overstiger kr. 2.901.400,00 (2019), er boet skattepligtigt. Håndteringen af dette er ikke simpelt, særligt ikke såfremt boet tillige skal forestå salg af aktier eller andre værdipapirer. Vi rådgiver dig endvidere om, hvornår vi skal lægge boets skæringsdato, så det er mest gunstigt skattemæssigt.