Lejeret

For lejere:

Lejeloven indeholder mange beskyttelsesregler, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Det er ikke sjældent, at vi erfarer, at en lejer ikke kender til omfanget af sine rettigheder. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå din lejeaftale, inden du tiltræder den, så du fra lejemålets start ved hvilke regler, der gælder for både dig og for udlejer.

Vi hjælper dig også i de tilfælde hvor du har konflikt med din udlejer, og rådgiver dig om hvilke muligheder du har.

For udlejere:

Ved enhver aftale om leje af beboelse anbefales vi, at man benytter sig af den gældende typeformular fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Her er det afgørende for dine fremtidige muligheder over for lejer, at denne lejekontrakt udfyldes korrekt, og at alle særlige vilkår formuleres klart og utvetydigt i kontraktens § 11.
Vi er dig gerne behjælpelig med at udfylde lejekontrakten, så den er tilpasset dine behov og samtidig sikrer, at du bedst muligt kan styre uden om fremtidige konflikter med din lejer.

Såfremt, din lejer ikke betaler sin husleje, har du som udlejer mulighed for at sende et påkrav. Såfremt lejer fortsat ikke betaler, har du mulighed for at ophæve lejemålet. Det er dog vigtigt at notere sig, at lejeloven indeholder meget strikse formkrav til udformningen af denne skrivelse, ligesom der er visse tidsfrister, der skal overholdes. Såfremt disse formkrav og frister ikke overholdes, risikerer du, at ophævelsen af lejemålet senere kendes ugyldigt.

Ved indgåelse, regulering og ophør af lejekontrakter, bistår vi såvel udlejere som lejeren vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Vi fører sager ved huslejenævn, ankenævn og boligretten.