IVS’ers fremtid

IVS’ers fremtid

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag, som bl.a. sætter en stopper for iværksætterselskaberne.

Iværksætterselskaber (IVS’er) blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet, ved at gøre det let og billigt at starte sin egen virksomhed. Et IVS kan startes med en selskabskapital helt ned til 1,- kr.

En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen har dog vist, at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet brugt mod hensigten, hvorfor regeringen nu forslår ordningen afskaffet.

Samtidig forslår regeringen, at det fremadrettet kun skal koste kr. 40.000,- at stifte et Anpartsselskab mod kr. 50.000,- i dag.

Hvad betyder det for dig, der har et IVS?

Regeringen lægger op til at eksisterende IVS’er får 2 år til at omregistrere sig til et anpartsselskab. Det betyder, at selskabet skal kunne dokumentere værdier i selskabet for min. kr. 40.000,- inden udløbet af denne periode. Værdierne kan enten være kontanter eller andre indskudte værdier.

Generalforsamlingen for IVS’et skal derefter beslutte at selskabet omdannes til et anpartsselskab. I den forbindelse skal der foreligge en erklæring om at kapitalen (min. kr. 40.000,-) er tilstede.

Hvis IVS’et ikke efter den 2-årige periode lever op til kravet om omregistrering til et ApS, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at opløse selskabet.

Lovforslaget lægger op til, at reglerne træder ikraft straks efter vedtagelse. Hvis lovforslaget ikke er vedtaget inden Folketingsvalget, bortfalder dette og skal genfremsættes i det nye Folketing. Det må dog nok forventes, at lovforslaget vil blive genfremsat uanset regering.

Hvis du har behov for bistand til omdannelse af dit IVS til ApS, er du velkommen til at kontakte Virum Torv Advokater.