Værd at vide om de nye ejendomsvurderinger og overdragelse af din ejendom til dine børn

De nye ejendomsvurderinger

Regeringen har igen udskudt de nye ejendomsvurderinger, som nu først forventes at blive udsendt til boligejerne løbende fra 1. juli 2020 med skattemæssig effekt i 2021. Her i 2019 udsendes alene de vejledende vurderinger.

De nye ejendomsvurderinger bygger på mere detaljerede oplysninger end hidtil. Ved fastsættelse af de nye ejendomsvurderinger vil der bl.a. blive taget højde for, om ejendommen ligger tæt på en jernbane, tagets materiale, samt handelspriserne i dit lokalområde mv. Hensigten med de nye ejendomsvurderinger er at sikre, at der betales ejendomsskat af en værdi, der i højere grad afspejler markedsværdien af den enkelte ejendom.
For at der ikke skal være opstå problemer med, at de nye ejendomsvurderinger sættes for højt, fratrækkes 20 % af vurderingen som en sikkerhedsventil, inden der sker beskatning af ejendommen. Såfremt din ejendom vurderes lavere end den har været i årene 2011-2018, vil du få penge tilbage, og modtager heldigvis ikke en ekstraregning hvis din ejendomsvurdering måtte stige. De nye vurderinger vil altså medføre en ændring i beskatningen af din bolig.

Overdragelse af din ejendom til dine børn efter 15%-reglen

Idet ejendomsvurderinger fremadrettet i højere grad skal afspejle ejendommenes markedsværdi (og vil stige), er det værd at overveje, om der skal ske et generationsskifte af din ejendom, inden de nye ejendomsvurderinger træder i kraft.
Siden vedtagelsen af Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 har det været fast praksis, at forældre kunne overdrage sin ejendom til sine børn (eller andre tætte familiemedlemmer) ved anvendelse af den såkaldte 15 %- regel. Det betyder, at man som udgangspunkt, og under visse betingelser, kan overdrage ejendommen til et beløb, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet.

Ændring af 15%-reglen

Skattemyndighederne vil fremadrettet som udgangspunkt kunne acceptere værdiansættelser i et interval på plus eller minus 20% i forhold til ejendomsvurderingen – men dette er i forhold til de nye vurderinger. Realiteten er derfor nok, at det som oftest bedre kan betale sig at overdrage ejendommen til sine børn efter de nugældende regler end at vente til de nye – og formentlig højere – vurderinger foreligger, også selvom man til den tid kan nedsætte overdragelsessummen med 20 procent.
Det er nu man skal søge rådgivning om generationsskifte. Det kan Virum Torv Advokater hjælpe dig med.

Kontakt os for et uforpligtende møde – 4585 6402.