Forældrekøb?

Forældrekøb?

Hvis dit barn skal til at studere efter sommerferien, eller du af andre årsager går med tanker om at købe en lejlighed og leje denne ud til dit barn, skal du være opmærksom på de regler, der er i den forbindelse.

Hvis du ikke har prøvet det før, er det en helt ny verden, som du skal sætte dig ind i.

Ud over at finde den rigtige lejlighed, og naturligvis få gennemgået handlen, så du sikrer at du ikke køber katten i sækken, skal du også sørge for, at der udarbejdes en lejekontrakt mellem dig og dit barn samt at gennemtænke, hvordan du skattemæssigt skal behandle lejligheden.

I forbindelse med udlejning er det selvfølgelig vigtigt at sikre sig, at lejligheden overhovedet må lejes ud. Hvis det tillades af ejerforeningen eller andelsboligforeningen, skal der som nævnt udarbejdes en lejekontrakt.

Det er meget vigtigt, at lejen fastsættes korrekt. Selv om det kan være fristende at sætte lejen lidt lavere end normalt, for at hjælpe sit barn yderligere med økonomien, så kan det ikke anbefales. Hvis huslejen er lavere end markedslejen, kan Skat nemlig kræve beskatning af differencen mellem markedslejen og den faktiske leje, idet der er givet en gave, som skal gavebeskattes.

Udlejningen foregår i øvrigt efter ganske almindelige lejeregler og her eksisterer der bl.a. regler for fastsættelse af huslejen, dvs. du kan ikke selv bestemme, hvad huslejen skal være, uanset om det er dit barn, der er lejeren eller ej. Den normale lovlige leje afhænger blandt andet af ejendommens alder og andre sammenlignelige lejemål, og kan i nogle tilfælde findes via huslejenævnet. Hvad der må kræves i husleje, har ikke sammenhæng med hvilke udgifter du har til lejligheden.

I forhold til dig selv og skatten skal der forelægge et årligt regnskab over indtægter og udgifter på boligen, idet Skat ser udlejningen som erhvervsmæssig udlejning. Der skal derfor betales skat af et evt. overskud, mens et underskud kan fratrækkes i anden indkomst.

Der eksisterer forskellige skatteberegningsmodeller at vælge imellem, henholdsvis kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordning, og hvilken der er mest fordelagtig afgøres af forældrenes økonomi.

Virksomhedsskatteordningen vil ofte være en fordel, hvis forældrekøbet finansieres ved optagelse af et lån, idet et skattemæssigt underskud vil kunne trækkes fra den personlige indkomst.

Kapitalafkastordningen er især en fordel, hvis forældrekøbet sker helt eller delvist kontant. Uanset hvilken ordning der findes mest fordelagtig, kan det anbefales at kontakte en revisor for at være sikker på, at det rigtige og optimale valg træffes, og at det hele forløber korrekt.

Du skal også være opmærksom på, at når du videresælger boligen, skal du betale skat af fortjenesten, hvis du ikke selv har boet i lejligheden. Fortjenesten udregnes som forskellen på den kontante salgspris fratrukket salgsomkostninger og den kontante købesum fratrukket købsomkostninger.

Vælger du på et tidspunkt at sælge boligen videre til barnet, og derved give et hjælpende skub ind på boligmarkedet, kan dette som udgangspunkt ske til en pris på +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering, uden at rabatten udløser skat. Barnets køb kan eventuelt finansieres ved et lån fra forældrene uden renter, der helt eller delvis kan afdrages via årlige skattefrie gaver fra forældrene. Dette kræver dog at formalia er overholdt.

Kontakt os gerne hvis du går i overvejelser om forældrekøb, da vi har stor erfaring og vil kunne hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.